suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ikääntyvän laitoshoito

Suomessa pyritään siihen, että jokainen ikääntyvä voisi asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Laitoshoito tulee kyseeseen siinä vaiheessa, kun muilla keinoilla ei enää kyetä vastaamaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon tarpeisiin. Ikääntyneiden laitoshoito on joko lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa tai pitkäaikaista hoitoa.

Lyhytaikaisen laitoshoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona selviytymistä ja/tai häntä hoitavan omaisen jaksamista. Tällöin puhutaan niin sanotuista intervallihoitojaksoista. Lyhytaikaisen laitoshoidon tarkoituksena on ehkäistä pysyvän laitoshoidon tarvetta.

Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu niille vaativaa hoitoa tarvitseville ikääntyneille, joiden hoitoa ei muulla tavalla voida turvallisesti järjestää. Ratkaisu perustuu lääketieteellisiin syihin. Pitkäaikaisesti hoidettavilla on yleensä useita sairauksia, ja he tarvitsevat päivittäisissä toimissaan useamman hoitajan apua ja sairaanhoitoa. Laitoshoidossa jokaisella on omahoitaja. Hän on säännöllisesti yhteydessä ikääntyneen omaisiin.

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään yleensä hoitopäivämaksu. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.


    Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
    Päivitetty: 27.3.2020