suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ikääntyneen laitoshoito

Suomessa pyritään siihen, että jokainen ikäihminen voisi asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Ikääntyneiden laitoshoito on joko lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa tai pitkäaikaista hoitoa.

Lyhytaikaisen laitoshoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona selviytymistä ja/tai häntä hoitavan omaisen jaksamista. Tällöin puhutaan niin sanotuista intervallihoitojaksoista. Lyhytaikaisen laitoshoidon tarkoituksena on ehkäistä pysyvän laitoshoidon tarvetta.

Pitkäaikainen laitoshoito tulee kyseeseen vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. 

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään yleensä hoitopäivämaksu. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty vähennykset. Jos asiakkaan tulot ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 28.12.2022