suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Oikeus toimeentulotukeen

Sinulla voi olla oikeus saada toimeentulotukea, jos tulosi ja varasi eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, kuten ruoka- ja asumiskuluihin. 

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Ennen toimeentulotuen hakemista sinun pitää selvittää, voitko saada muita etuuksia tai tuloja.

  • Perustoimeentulotuen käsittelystä vastaa Kela
  • Kunnat vastaavat täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Ne edellyttävät pääsääntöisesti erityistä harkintaa. Näitä tukia ei myönnetä, ellei sinulla ensin ole päätöstä perustoimeentulotuesta.

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Hakemuksessa selvität tulosi, varasi ja menosi. Toimita myös kaikki pyydetyt liitteet. Kela käsittelee hakemuksen seitsemän arkipäivän kuluessa.

Kela myöntää perustoimeentulotuen aluksi 1-2 kuukaudeksi kerrallaan. Sen jälkeen voit hakea jatkoa. Oikeutesi perustoimeentulotukeen ratkaistaan Kelassa tekemällä laskelma tuloista, varoista ja menoista.

    Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus

    Mitä palveluja voin saada?

    Katso aiheeseen liittyvät palvelut ja asiointikanavat.
    Päivitetty: 14.2.2019