suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vanhemman kuolema lapsiperheessä

Vainajan leskellä ja alaikäisillä lapsilla on oikeus hakea erilaisia eläkkeitä ja vakuutuskorvauksia. Vanhempansa menettäneen lapsen edunvalvojana toimii yleensä huoltaja. Huoltaja on eloon jäänyt vanhempi tai muu henkilö, jolle lapsen huolto on uskottu. 

Avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta leskeksi jääneellä on hallintaoikeus asuntoon ja koti-irtaimistoon. 

Lapsille ja nuorille on tarjolla muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten apua menetyksen käsittelyyn.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Alaikäisen asema vanhemman kuoltua

Alaikäisen huoltaja on lapsen elossa oleva vanhempi tai muu henkilö, jolle huolto on uskottu.

Eläkkeet ja etuudet vanhemman menettäneelle lapselle

Vainajan alaikäiset lapset ja alle 21-vuotiaat opiskelevat jälkeläiset voivat olla oikeutettuja perhe-eläkkeisiin ja korvauksiin.

Eläkkeet ja etuudet vainajan leskelle

Leski voi olla oikeutettu perhe-eläkkeiseen ja korvauksiin puolison kuoltua.

Lapsen tukeminen vanhemman kuoltua

Lapsille ja nuorille on tarjolla muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten apua menetyksen käsittelyyn.