suomi.fi
skip_link_main

Raskausaika ja vanhemmuus

Äitiysneuvolasta odottavat vanhemmat saavat tukea ja neuvoja raskautta ja tulevaa vanhemmuutta varten. Isyys täytyy vahvistaa erikseen, jos vanhemmat eivät ole lapsen syntyessä avioliitossa. Kun naispari odottaa lasta hedelmöityshoidon avulla, voidaan ei-biologinen äiti vahvistaa lapsen toiseksi äidiksi. Perhe-etuuksia haetaan Kelasta.

serviceguide_content_modules_title

Raskaus

Äitiysneuvolassa seurataan raskaana olevan naisen ja sikiön hyvinvointia raskauden aikana.

Pienten lasten vanhempien vapaat ja etuudet

Pienen lapsen vanhempana sinulla on oikeus tiettyihin perhevapaisiin, kuten esimerkiksi äitiysvapaaseen, isyysvapaaseen tai vanhempainvapaaseen.

Isyyden tai toisen äidin äitiyden vahvistaminen

Jotta maistraatti voi vahvistaa vanhemmuuden, on henkilön tunnustettava lapsen isyys tai äitiys.

Nimen antaminen lapselle

Ilmoita lapsen nimi kolmen kuukauden kuluessa syntymästä.