suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Läheisen kuolema

Vainajan läheisillä on surun ohella käytännön tehtäviä suoritettavana. Ensin on järjestettävä hautaus. Ensisijaisesti vastuussa järjestelyistä on se henkilö, jota vainaja tehtävään toivoi. Muussa tapauksessa hautausjärjestelyistä voi huolehtia avio- tai avopuoliso, perillinen tai muu läheinen. Evankelisluterilaisten seurakuntien hautausmailta saavat hautapaikan seurakunnan jäsenten lisäksi myös kirkkoon kuulumattomat. 

Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta on pidettävä perunkirjoitus. Perunkirjoituksen järjestää tilanteesta riippuen joko se kuolinpesän osakas, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, pesänselvittäjä, vainajan määräämä testamentin toimeenpanija tai muu henkilö, jolle se olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu. 

Perinnönsaajat maksavat perimästään omaisuudesta perintöveroa.

Kuolemantapauksen sattuessa

Miten viranomaiset toimivat ja mistä tehtävistä läheisten tulee huolehtia, kun henkilö on kuollut.

Suru ja hautajaiset

Voit saada suruusi apua esimerkiksi vertaisryhmästä tai terveydenhuollosta. Muistilista hautajaisten järjestämiseen.

Perunkirjoitus ja perintö

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perintönä tai testamentin perusteella saadusta omaisuudesta tulee maksaa veroa.

Vainajan lähiomaisen asema

Vainajan leskellä ja alaikäisillä lapsilla on oikeus hakea erilaisia eläkkeitä ja vakuutuskorvauksia. Yksityisyydensuoja ulottuu myös vainajaan.