suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suru ja hautajaiset

Suruun on saatavilla tukea monessa eri muodossa. Keskustelu saman kokeneiden kanssa tai ammattiapu auttaa eteenpäin. 

Hautausjärjestelyistä voi huolehtia vainajan avio- tai avopuoliso, perillinen, muu läheinen tai ystävä. Läheiset voivat järjestää hautajaiset itse tai ostaa palvelun kokonaan tai osittain hautaustoimistolta. Hautauskustannukset maksetaan vainajan eli kuolinpesän varoista.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Suru ja surevan vertaistuki

Lähiomaisen kuoleman jälkeiseen surutyöhön on saatavilla tukea sekä ammattilaisilta että vertaisryhmiltä.

Hautaamistavan valinta

Vainaja on haudattava tai tuhkattava ilman aiheetonta viivytystä. Omaisten tulee kunnioittaa järjestelyissä vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Hautajaisia järjestävän muistilista

Ohjeita hautajaisjärjestelyjen eri vaiheisiin. Läheiset voivat järjestää hautajaiset itse tai ostaa palvelun hautaustoimistolta.

Kuolinpesä vastaa hautauskustannuksista

Hautauskustannukset maksetaan vainajan eli kuolinpesän varoista.