suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Näin toimit hätätilanteissa

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Hätätilanteessa soita numeroon 112

Soita hätänumeroon 112 aina kiireellisissä hätätilanteissa, jos henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on uhattuna tai vaarassa.

Toimi näin onnettomuuspaikalla

Kun saavut onnettomuuspaikalle, tee tilannearvio ja pyri selvittämään, mitä on tapahtunut.

Toiminta väkivaltaa kohdatessa

Kaikenlainen väkivalta on Suomen lain mukaan rikos. Väkivallasta tulee ilmoittaa viipymättä poliisille.

Toimi näin tulipalossa

Tulipalossa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen.

Veden varaan joutuminen

Veden varaan joutuneen pelastamisessa tarvitaan sekä ripeyttä että harkintaa. Hukkuva ihminen ei välttämättä huido tai huuda apua.

Jos läheinen katoaa

Kadonneen etsinnät käynnistetään viipymättä, jos kadonnut on lapsi, vanhus tai kykenemätön huolehtimaan itsestään, tai olosuhteiden niin vaatiessa.

Kansalaisen varoittaminen

Yleisen vaaramerkin testiääni soi ulkona kerran kuussa. Jos ääni kuuluu muuna kuin testiaikana, syynä on uhkaava vaaratilanne.