suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Äänestäminen aluevaaleissa

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen aluevaltuustoon, joka käyttää ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueella.

Ensimmäiset aluevaalit pidettiin 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen. Helsingissä ei siis toimitettu aluevaaleja.

Vuodesta 2025 lähtien aluevaalit järjestetään neljän vuoden välein huhtikuussa kuntavaalien kanssa samana päivänä. 

Kuka voi äänestää?

  • Voit äänestää aluevaaleissa, jos olet hyvinvointialueeseen kuuluvan kunnan asukas ja täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.
  • Kotikunnaksesi määritellään vaaleissa se kunta, jossa olet ollut kirjoilla 51 päivää ennen varsinaista vaalipäivää.
  • Aluevaaleissa äänioikeutettuja ovat myös muiden EU-maiden, Norjan ja Islannin kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa.
  • Äänioikeutettuja ovat myös ne EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää.
  • Jokainen äänioikeutettu saa postitse ennen vaaleja ilmoituskortin äänioikeudesta. Jos sinulla on käytössä Suomi.fi-viestit-palvelu, saat ilmoituskortin sähköisesti Suomi.fi-viestit-palveluun. Lue lisää Suomi.fi-viesteistä.

Miten voin äänestää?

  • Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. 
  • Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Äänestyspaikkasi voit hakea kotiosoitteesi perusteella Äänestyspaikat.fi-palvelussa. Vaalipäivän äänestyspaikka ilmoitetaan myös ilmoituskortissa, jonka saat postitse tai Suomi.fi-viesteihin.
  • Jos olet iäkäs, liikuntavammainen tai pysyvästi sairas etkä pääse liikkumaan äänestyspaikalle, voit pyytää tukea äänestääksesi kotona. Ole yhteydessä kuntasi keskusvaalilautakuntaan.
  • Ota äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus. Paperista ilmoitusta äänioikeudesta ei tarvitse ottaa mukaan. Vaikka ilmoituskortti ei olekaan välttämätön, siitä voi kuitenkin olla hyötyä, jos esimerkiksi äänestät ulkomailla ennakkoon. Tällöin ilmoituskortti nopeuttaa äänestystoimitusta.
  • Jos asut pysyvästi ulkomailla tai oleskelet tilapäisesti ulkomailla koko äänestysajan, voit äänestää myös kirjeitse. Jos haluat äänestää kirjeitse, tilaa kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseesi. 

Lue lisää vaaleista Vaalit.fi-sivustoltaAvautuu uuteen ikkunaan.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 27.1.2022