suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Esimerkkejä kantelujen aiheista

Kanteluja on tehty esimerkiksi seuraavanlaisista asioista:

 • Toimeentulotukihakemuksen käsittely kesti kauemmin kuin laki sallii, mistä aiheutui hakijalle vakavia vaikeuksia.
 • Kunnan päiväkodissa on ollut toistuvasti työvuoroissa henkilökuntaa vähemmän kuin laki määrää. Kunta ei ollut riittävän nopeasti ryhtynyt toimiin henkilöstövajeen korjaamiseksi.
 • Valtion viranomainen oli kadottanut kansalaisen toimittamia asiakirjoja, minkä kansalainen arveli johtuvan huolimattomuudesta.
 • Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asiassa, jossa yhdellä kunnanhallituksen jäsenellä oli omia taloudellisia intressejä. Jäsenen jääviys eli esteellisyys oli jäänyt kokouksessa toteamatta.
 • Viranomainen on kiireeseensä vedoten kieltäytynyt opastamasta henkilöä hakemuksen tekemisessä, vaikka henkilö on tarvinnut ja pyytänyt apua. Tämän jälkeen viranomainen on hylännyt hakemuksen vedoten sen puutteellisuuteen.
 • Pysäköinninvalvonta on määrännyt sakon autoilijalle paikassa, jonka pysäköintikieltomerkki oli tietyön takia tilapäisesti poissa näkyvistä.
 • Vankilaviranomaiset ovat avanneet ja lukeneet kirjeen, jonka vanki oli postittanut sanomalehden mielipidesivulle, vaikka perusoikeuksiin kuuluva sananvapaus koskee vankeja samoin kuin muitakin ihmisiä.
 • Ikääntyneen henkilön kotona käyneet kotipalvelun työntekijät eivät ole kiinnittäneet huomiota siihen, että kotiin tuodut ruoka-annokset olivat jääneet usein koskemattomiksi ja asukas kärsi aliravitsemuksesta.
 • Opettaja on määrännyt häiriköivän oppilaan viettämään välitunnit sisällä useiden viikkojen ajan, mitä oppilaan huoltaja piti kohtuuttomana ja perusopetuslain vastaisena rangaistuksena.
 • Henkilö arvelee joutuneensa poliisin puhutettavaksi ja näyttämään henkilöpaperinsa sen tähden, että hän kuuluu etniseen vähemmistöön.
 • Poliisi on käyttänyt tarpeettoman paljon voimaa kiinniottotilanteessa, mistä on aiheutunut kiinni otetulle kipua ja kärsimystä.

Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 30.6.2017