suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Henkilötiedot ja niiden käsittely

Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka voidaan tunnistaa henkilöä, hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Henkilötunnus on yksilöimiskeino, joka yksilöi kansalaiset vielä tarkemmin kuin nimi.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, kuten niiden keräämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä ja tuhoamista.

Valtakunnallisessa väestötietojärjestelmässä on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Henkilötunnus

Henkilötunnus on yksilöimiskeino, joka yksilöi kansalaiset vielä tarkemmin kuin nimi.

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan niihin kohdistuvia toimenpiteitä, kuten tietojen keräämistä, luovuttamista, muuttamista ja tuhoamista.

Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen

Sinulla on oikeus kieltää henkilörekisterin rekisterinpitäjää luovuttamasta sinua koskevia henkilö- tai muita tietoja.