suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kiinteistön ostaminen ja myyminen

Kun myyt tai ostat kiinteistöä, hanki siitä 

  • lainhuutotodistus
  • rasitustodistus
  • tarvittaessa kiinteistörekisteriote.

Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa voit ostaa mistä tahansa kiinteistöstä, määräalasta tai vuokraoikeudesta otteita tai todistuksia.

Lainhuutotodistuksesta käy ilmi kiinteistön omistajatiedot. Rasitustodistus sisältää tiedot kaikista kiinnityksistä sekä kirjatuista vuokra- ja muista oikeuksista. Kun olet ostamassa kiinteistöä, perehdy myyntikohteeseen ja näihin todistuksiin ennen kaupantekoa.

Ostaja ja myyjä voivat laatia kauppakirjan yhdessä Maanmittauslaitoksen sähköisessä kiinteistönvaihdannan palvelussa. Jos kauppakirja tehdään kirjallisena, allekirjoittamisessa on oltava läsnä myyjän ja ostajan lisäksi myös kaupanvahvistaja.

Kun olet ostanut kiinteistön, sinun on haettava sille lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Lainhuudossa sinut kirjataan kiinteistön omistajaksi. Jos haluat käyttää kiinteistöä velan vakuutena, hae Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa samalla kiinnitystä.

Kiinnityksellä tarkoitetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää, joka käy lainan vakuudeksi. Jos velallinen ei maksa lainaansa, lainan antajalla on oikeus myydä kiinteistö ja ottaa rahat velan suoritukseksi.

Kiinnitystä voit hakea jos olet

  • lainhuudon haltija
  • tämän valtuuttama tai 
  • se, jolla lainhuutohakemus on vireillä.

Lainhuuto- kiinnitys- ja kiinteistörekisteri

Maanmittauslaitos ylläpitää lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä sekä yhdessä kuntien kanssa kiinteistörekisteriä. Maanmittaustoimituksissa kiinteistöjä voidaan jakaa, yhdistää, lunastaa, perustaa ja lakkauttaa kiinteistöihin liittyviä oikeuksia sekä määrittää niiden ulottuvuuksia.

Kiinteistöistä merkitään kiinteistörekisteriin muun muassa pinta-ala, rekisteröimisajankohta, rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin. Asemakaava-alueella sitovan tonttijaon alueella kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa yleensä kunta. Muualla osin kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Kiinteistövero

Jos omistat kiinteistön tai olet sen omistajaan verrattavissa oleva haltija, maksat siitä kiinteistöveroa. Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka Verohallinto tilittää kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosentin päättää kunta.

Jos maapohja ja rakennus kuuluvat eri omistajille, kiinteistöveron maksaa maapohjasta sen omistaja ja rakennuksesta sen omistaja.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 31.1.2020