suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Jätteiden lajittelu

Huolehdi jätteistäsi asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää uudelleen. 

Lajittele jätteet. Toimita biojäte ja paperi sekä lasi-, kartonki-, metalli- ja muovipakkaukset niille tarkoitettuihin erillisiin kierrätysastioihin. Jos asuinkiinteistössäsi ei ole erillisiä kierrätysastioita, toimita kierrätettävät jätteet alueellisiin keräyspisteisiin. Pientaloalueilla biojäte tulee mahdollisuuksien mukaan kompostoida.

Kiinteistön haltijana sinun on järjestettävä kierrättämättömälle sekajätteelle vastaanottopaikka eli jäteastia, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen. Omakotitalon sekajäteastia tyhjennetään tyypillisesti kahden viikon välein, mutta asukas voi sopia myös jonkin muun tyhjennysvälin kunnan ympäristöviranomaisen tai jätteidenkäsittelystä vastaavan kuntayhtymän kanssa.

Osa jätteistä sinun tulee itse viedä alueelliseen jätehuollon asiointipisteeseen. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi kodinkoneet, muut sähkölaitteet sekä vaaralliset jätteet, kuten kyllästetty puu, paristot, maalit ja liuottimet. Sähkölaiteromun voit viedä myös sähkölaitteita myyviin liikkeisiin. Lääkejätteet viedään aina apteekkiin. 

Jos kierrätykseen menevät esineesi ovat isokokoisia, voit tilata niille maksullisen noudon. Jätehuollosta vastaavat tahot järjestävät ns. kevätsiivoustapahtumia. Ne tuovat asuinalueille kierrätyskontteja ja jätelavoja. Järjestäjät tarjoavat samalla asukkaille uusinta tietoa kierrätyksestä.

Saat kierrätyksen ja jätehuollon järjestäjiltä yksityiskohtaista neuvontaa käyttökelpoisten esineiden uudelleenkäytöstä. Esimerkiksi HSY:n (Helsingin seudun ympäristö) verkkosivuilta voit tarkistaa, mitä itse kullekin esineelle ehdotetaan tehtäväksi. 


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 12.6.2019