suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, kuten niiden keräämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä ja tuhoamista.

Henkilötiedot väestötietojärjestelmässä

Valtakunnallisen väestötietojärjestelmän (VTJ) päävastuullinen rekisterinpitäjä on Digi- ja väestötietovirasto. Voit tarkistaa tiedot, jotka sinusta on tallennettu väestötietojärjestelmään Suomi.fin Henkilötiedot-sivulla.

Henkilötiedot muissa rekistereissä

Henkilörekistereiden rekisterinpitäjiä ovat myös muut virastot, yritykset ja yhdistykset. Niillä kaikilla on omat asiakas- ja jäsenrekisterinsä, joiden lainmukaisesta ylläpidosta ja käytöstä ne vastaavat itse.

Sinulla on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mihin tarkoitukseen rekisterinpitäjä käyttää tai säännönmukaisesti luovuttaa tietojasi. Rekisterinpitäjän on usein ilmoitettava jo tietoja kerätessään tiedonsaantioikeutesi ja niiden toteuttamistapa. Sinulla on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietosi. Tarvittaessa voit vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Jos pyydettyjä tietoja ei anneta tai vaadittuja korjauksia ei tehdä, voit antaa asian tietosuojavaltuutetun tutkittavaksi.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 26.5.2023