suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Arbetslöshet

Rätt till rehabiliteringstjänster

Sök dig till hälso- och sjukvården

Om du upplever att din arbetsförmåga har försämrats på grund av sjukdom ska du söka dig till hälsovårdstjänsterna  i ditt välfärdsområde för att utreda ditt hälsotillstånd och ditt rehabiliteringsbehov. Inom hälso- och sjukvården bedömer läkaren din arbetsförmåga och kan skriva ett läkarutlåtande där lämplig rehabilitering rekommenderas för dig. Även vid hälsoundersökningen av arbetslösa och den sektorsövergripande samservicen kan din arbetsförmåga bedömas och du hänvisas till rehabilitering.

Uppdaterad: 27.12.2022

Fråga om hälsoundersökningar för arbetslösa

Om du är arbetslös har du rätt till en hälsoundersökning för arbetslösa.

Undersökningen är till nytta i synnerhet när du behöver en bedömning av din arbetsförmåga för arbets- och näringsbyrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun för sådana arbeten som du tidigare har utfört. Hälsovårdaren eller läkaren kan bedöma om ditt nuvarande hälsotillstånd hindrar eller begränsar utförandet av dina tidigare arbetsuppgifter. Till exempel ryggproblem kan begränsa dig från att lyfta tunga föremål.

I vissa välfärdsområden kan du själv boka tid till hälsoundersökningen, men i vissa välfärdsområden behöver du en remiss från arbets- och näringsbyrån, sysselsättningstjänsterna i din kommun eller socialvården i ditt välfärdsområde.

Uppdaterad: 27.12.2022

Utred din rätt till yrkesinriktad rehabilitering

Om du inte har ett yrke eller inte kan arbeta inom ditt tidigare eller nuvarande yrke kan du ta reda på vilken bransch som passar dig eller få stöd för att återvända till arbetslivet med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering. Rehabiliteringen kan omfatta utredning av din situation, arbetsprövning, arbetsträning eller utbildning. Under rehabiliteringen kan din utkomst tryggas med rehabiliteringspenning.

Utred först din rätt till yrkesinriktad rehabilitering hos din arbetspensionsanstalt och därefter vid behov hos FPA. Handla enligt de givna instruktionerna.

Om du får yrkesinriktad rehabilitering ska du meddela detta till arbets- och näringsbyrån eller sysselsättningstjänsterna i din kommun.

Uppdaterad: 29.4.2022

Utred din rätt till andra rehabiliteringstjänster

Du kan få rehabilitering om du till exempel har

  • en fysiologisk sjukdom, såsom ryggsjukdom
  • psykiska problem, såsom depression
  • en neuropsykiatrisk störning, såsom ADHD
  • inlärningssvårigheter, såsom läs- och skrivsvårigheter
  • en utvecklingsstörning som begränsar ditt liv.

Under rehabiliteringen får du information och stöd om hur du klarar dig med din sjukdom, till exempel:

  • Om du har en ryggsjukdom kan du få fysioterapi och rådgivning från primärvården. Om dina ryggbesvär blir långvariga kan du söka dig till FPA:s rehabiliteringskurser för personer med ryggsymtom.
  • Om du har depression sköts behandlingen inom primärvården. Om din depression fortsätter trots behandlingen kan hälso- och sjukvården vid behov hänvisa dig till FPA:s rehabiliterande psykoterapi.

För att du ska kunna få FPA:s rehabilitering behöver du ett utlåtande av en läkare om det rehabiliteringsbehov som sjukdomen eller skadan orsakar.

Bekanta dig med FPA:s snabbguide om rehabilitering.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 27.12.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Minneslista