suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmaktsärenden

Avgränsa listan


Vad söker du efter

444 fullmaktsärenden

 • Upprätthållande av uppgifter gällande elektroniska kommunikationstjänster

  Fullmaktsärende
  företag
  Datatrafik
  1 e-tjänst
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla och upprätthålla uppgifter gällande elektroniska kommunikationstjänster.
 • Upprätthållande av uppgifter om anställningsförhållanden och inkomster

  Fullmaktsärende
  företag
  Arbetsgivarens tjänster
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska och upprätthålla uppgifter om personalens anställningsförhållanden och inkomster
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Upprätthållande av uppgifter om arbetsgivare

  Fullmaktsärende
  företag
  Arbetsgivarens tjänster
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar upprätthålla kontaktuppgifter för en arbetsgivare och för kontaktpersoner.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Utlåtande om alkoholtillstånd och anmälan om myndighetstillsyn av alkoholnäringen

  Fullmaktsärende
  företag
  Social- och hälsovård
  2 e-tjänster
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ge ett utlåtande om alkoholtillståndet och göra en anmälan om sin myndighetstillsyn av alkoholnäringen.
 • Utnyttjande av passiv infrastruktur

  Fullmaktsärende
  företag
  Byggande
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmaktsgivaren på fullmaktsgivarens vägnar söka information om passiv infrastruktur, skicka tillhörande tillgänglighetsförfrågningar och svara på tillgänglighetsförfrågningar.
 • Uträtta tillstånds- och anmälningsärenden som gäller social- och hälsovården

  Fullmaktsärende
  företag
  Social- och hälsovård
  2 e-tjänster
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar:
  • ansöka om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster samt meddela om ändringar
  • anmäla självständig yrkesutövning
  • lämna social- och hälsovårdens verksamhetsberättelse
 • Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster

  Fullmaktsärende
  företag
  Rehabilitering
  1 e-tjänst
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • meddela, ändra och granska uppgifter om rehabiliteringskurser
  • meddela uppgifter om uppföljning av rehabiliteringens resultat
  • registrera och administrera uppgifter om rehabiliteringsavtal.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner

  Fullmaktsärende
  person
  Förmåner
  2 e-tjänster
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade 
  • ansöka om socialskyddsförmåner på fullmaktsgivarens vägnar
  • ta emot och lämna uppgifter om fullmaktsgivarens förmåner
 • Uträtta ärenden inom socialvården

  Fullmaktsärende
  person
  Social- och hälsovård
  4 e-tjänster
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade:
  • granska fullmaktsgivarens kunduppgifter inom socialvården
  • söka socialtjänster på fullmaktsgivarens vägnar
  • få information om beslut angående fullmaktsgivarens socialvård
  • meddela och ta emot uppgifter om fullmaktsgivarens socialvård.
 • Uträtta ärenden som gäller insättningsgaranti

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Ekonomi och finansiering
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som knyter an till insättningsgarantin, som att lämna och ta emot upplysningar och dokument som hör samman med insättningsgarantiersättningar samt meddela ett nytt kontonummer.
 • Uträttande av ärenden gällande restsituation till läkemedel

  Fullmaktsärende
  företag
  Läkemedel och apotek
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade i anslutning till restsituation till läkemedel:
  • anmäla restsituation till läkemedel med försäljningstillstånd och ändringar i dem
  • administrera uppgifter om restsituation till läkemedel med försäljningstillstånd.
 • Uträttande av ärenden i förvaltningsdomstolarnas och specialdomstolarnas rättsprocesser

  Fullmaktsärende
  företag
  Rättsskydd
  1 e-tjänst
  Genom denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar inleda ärenden eller ta emot begäran om hörande i förvaltningsdomstolarnas och specialdomstolarnas rättsprocesser.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården

  Fullmaktsärende
  person
  Social- och hälsovård
  28 e-tjänster
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden inom hälso- och sjukvården. Den befullmäktigade kan:
  • granska uppgifter som gäller fullmaktsgivarens hälsa
  • göra och ändra tidsbeställningar inom hälso- och sjukvården
  • meddela och ta emot uppgifter som gäller fullmaktsgivarens hälsa.
 • Varumärkes- och mönsterrättsdokumenthämtning

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Immaterialrätter
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren hämta fullmaktsgivarens varumärkes- och mönsterrättsdokument.
 • Ändring av kontaktuppgifter och uppgifter om ärendehantering angående utsökningsärenden

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Ekonomi och finansiering
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade ändra fullmaktsgivarens kontaktuppgifter och uppgifter om ärendehantering angående utsökningsärenden.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Ärenden i tillstånds- och tillsynshelheter

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  2 e-tjänster
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar:
  • skapa en ny tillstånds- eller tillsynshelhet
  • granska och redigera tillstånds- och tillsynshelheter
  • inleda tillstånds-, anmälnings- och registreringsärenden samt lämna in tillsynsrelaterade anmälningar.
  Fullmakten kan vid behov begränsas med tillstånds- och tillsynshelhetens koder.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Ärenden som gäller avfallshantering och utbyte av material

  Fullmaktsärende
  företag
  Miljöfrågor
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden som gäller avfallets och produktionens biflöden, samt ärenden gällande utbyte av tjänster relaterade till dem, såsom
  • söka eller erbjuda avfallshanterings- eller experttjänster
  • söka eller erbjuda material som kan utnyttjas
  • granska, göra och godkänna anbud
  • granska och upprätta avtal
  • administrera fullmaktsgivarens uppgifter.
 • Ärenden som gäller exportgarantier

  Fullmaktsärende
  företag
  Ekonomi och finansiering
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • ansöka om exportgarantier och göra nödvändiga åtaganden beträffande finansieringsvillkor och avgifter
  • sköta ärenden som gäller beviljade exportgarantier, såsom göra exportdeklarationer, förmedla meddelanden eller ansöka om höjning av den gällande exportgarantins limit.
 • Ärenden som gäller fastighets- och lägenhetsuppgifter

  Fullmaktsärende
  företag
  Fastigheter, bostäder och lägenheter
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade i samband med ärenden som gäller fullmaktsgivarens fastigheter och lägenheter
  • läsa uppgifter och rättigheter
  • söka ändringar, såsom registrering av rättigheter eller lantmäteriförrättning
  • delta i behandling av åtgärder
  • ta emot beslut.
 • Ärenden som uträttas av aktörer som tillhandahåller utvecklingstjänster för företag

  Fullmaktsärende
  företag
  Företagstjänster
  1 e-tjänst
  Den som getts denna fullmakt kan sköta ärenden med anknytning till tillhandahållandet av utvecklingstjänster för företag för fullmaktsgivarens del.