suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmaktsärenden

Avgränsa listan


Vad söker du efter

443 fullmaktsärenden

 • Anmäla, granska och ändra uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen

  Fullmaktsärende
  företag
  Naturresurser, djur och växter
  1 e-tjänst
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade sköta anmälan, granskning och ändring av uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen.
 • Anmälan av arbetstagare som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer

  Fullmaktsärende
  företag
  Säkerhet
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla arbetstagare som i sitt yrke exponerats för cancerframkallande agenser, mutagena ämnen och tobaksrök i arbetsmiljön samt läsa och ändra anmälda uppgifter.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
 • Anmälan av avlagda växtskyddsexamina

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla avlagda växtskyddsexamina på fullmaktsgivarens vägnar.
 • Anmälan av bostadsmarknadsuppgifter

  Fullmaktsärende
  företag
  Stöd för boende
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla bostadsmarknadsuppgifter, till exempel bostädernas utnyttjandegrad, uppgifter om hushåll och omsättningen av hyresgäster.
 • Anmälan av detaljistmarkandsuppgifter för el och naturgas

  Fullmaktsärende
  företag
  Energiförsörjning
  1 e-tjänst
  Den som getts denna fullmakt kan sköta ärenden med anknytning till uppgifter om detaljförsäljning av el och naturgas, såsom prisuppgifter, produktuppgifter och andra statistikuppgifter med anknytning till försäljning för fullmaktsgivarens del.
 • Anmälan av företagsstöd

  Fullmaktsärende
  företag
  Ekonomi och finansiering
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla och ändra information om beviljat och betalt företagsstöd i det gemensamma företagsregistret.
 • Anmälan av identifikation

  Fullmaktsärende
  företag
  Datainsamling
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla identifikationer som preciserar fullmaktsgivaren till e-tjänsten, såsom identifikationer om underorganisation eller verksamhetsställe.
 • Anmälan av korta positioner

  Fullmaktsärende
  företag
  Finansmarknaden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla korta nettopositioner i aktier och statspapper.
 • Anmälan av uppgifter gällande elektroniska kommunikationstjänster

  Fullmaktsärende
  företag
  Datatrafik
  1 e-tjänst
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter gällande elektroniska kommunikationstjänster.
 • Anmälan av uppgifter om arbetarskyddet och ansökan om tillstånd

  Fullmaktsärende
  företag
  Arbetsgivarens tjänster
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • göra lagstadgade anmälningar om arbetarskyddet
  • ansöka om tillstånd med anknytning till arbetarskyddet
  • anmäla uppgifter om egenkontrollen av arbetarskyddssituationen
  • lämna utredningar om arbetarskyddet
  • granska fullmaktsgivarens tillsynsuppgifter såsom inspektionsberättelser
  • anmäla åtgärder som vidtagits för att avhjälpa brister som upptäckts vid arbetarskyddsinspektionen
  • uppdatera fullmaktsgivarens kontaktuppgifter.
 • Anmälan av uppgifter om avfallspartier i Finland

  Fullmaktsärende
  företag
  Miljöfrågor
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren granska, redigera och anmäla uppgifter om avfallspartier i Finland på fullmaktsgivarens vägnar.
 • Anmälan av uppgifter om bostadsrättsbostäder

  Fullmaktsärende
  företag
  Stöd för boende
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uppdatera uppgifter om samfundets bostadsbestånd.
 • Anmälan av uppgifter om flyghinder

  Fullmaktsärende
  företag
  Trafik
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla och uppdatera uppgifter om flyghinder, såsom positionsuppgifter.
 • Anmälan av uppgifter om förvaring av värdepapper

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter om förvaring av värdepapper.
 • Anmälan av uppgifter om gottgörelseåtgärder som producerar naturvärden

  Fullmaktsärende
  företag
  Miljöfrågor
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar i anslutning till gottgörelseåtgärder som producerar naturvärden
  • begära utlåtanden och göra ansökningar
  • lämna uppgifter och utredningar, såsom en gottgörelseplan och en redogörelse för genomförandet av åtgärderna enligt planen
  • begära att de naturvärden som produceras offentliggörs.
 • Anmälan av uppgifter om naturgasdriftsövervakaren

  Fullmaktsärende
  företag
  Energiförsörjning
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla nya naturgasdriftsövervakaren eller ändringar till uppgifter som har registrerats.
 • Anmälan av uppgifter om produktionsstödda bostäder

  Fullmaktsärende
  företag
  Stöd för boende
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter om produktionsstödda bostäders hyror, bruksvederlag, ägare och bokslut samt upprätthålla produktionsstödda bostäders grunduppgifter.
 • Anmälan av uppgifter om tryckbärande anordningar

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla ändringar i anslutning till tryckbärande anordningar som ska registreras, såsom
  • utse en driftsövervakare eller reservövervakare för en tryckbärande anordning
  • byta ägare eller innehavare till en tryckbärande anordning
  • avregistrera en tryckbärande anordning eller meddela om ändring av dess placering.
 • Anmälan med anknytning till el- och hissarbeten, deras ansvarspersoner och elanläggningar

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla följande på fullmaktsgivarens vägnar:
  • ärenden med anknytning till el- och hissarbeten samt deras ansvarspersoner
  • ärenden med anknytning till elanläggningar eller driftsledaren i elanläggningar-registret.
 • Anmälan med anknytning till installations- och servicerörelser som gäller naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktningsrörelser som gäller underjordiska oljecisterner

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla ärenden med anknytning till installations- och servicerörelser som gäller naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktningsrörelser som gäller underjordiska oljecisterner samt rörelsernas ansvarspersoner.