suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträtta tillstånds- och anmälningsärenden som gäller social- och hälsovården

Fullmaktsärende
företag
Social- och hälsovård
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar:
  • ansöka om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster samt meddela om ändringar
  • anmäla självständig yrkesutövning
  • lämna social- och hälsovårdens verksamhetsberättelse
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.