suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Undertecknande av avtal om virkeshandel och skogsvårdsarbete

Fullmaktsärende
person och företag
Skogs-, vatten och mineralresurser
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade underteckna avtal om virkeshandel och skogsvårdsarbete på fullmaktsgivarens vägnar enligt valt anbud.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.