suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Underhåll av uppgifter och tillstånd för trafikföretag

Fullmaktsärende
företag
Yrkestrafik
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar upprätthålla uppgifter för ett trafikföretag, till exempel
  • läsa och redigera organisationens uppgifter
  • ansöka om organisations- eller persontillstånd i anslutning till verksamheten ingå avtal
  • anmäla personer som ansvarar för användningen av fordon
  • uppdatera faktureringsuppgifter
  • begära rättelse av avgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.