suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sköta ärenden angående fordonsbeskattning

Fullmaktsärende
person och företag
Beskattning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade sköta fullmaktsgivarens ärenden angående fordonsbeskattning, till exempel
  • meddela betalningsintervaller för fordonsskatt
  • söka befrielse från fordonsskatt
  • skriva ut intyg över skatteskuld
  • överföra uppgifter om skattskyldighet.