suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skapa certifikat och överlåtelseanmälan för fordon

Fullmaktsärende
person och företag
Transportmedel
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar skapa ett certifikat och göra en överlåtelseanmälan för ett fordon i samband med ägarbyte.