suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering av vattenfarkoster och fartyg

Fullmaktsärende
person och företag
Vattenfarkoster och fartyg
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra registreringsanmälningar för vattenfarkoster och fartyg.