suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering av fordon

Fullmaktsärende
person och företag
Transportmedel
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta registrering av fordon, till exempel
  • göra första registreringen eller anmäla ägarbyte för ett fordon
  • avställa och påställa ett fordon
  • beställa registreringsskyltar eller registreringbevis