suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering av fordon

Fullmaktsärende
person och företag
Transportmedel
2 e-tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta registrering av fordon, till exempel
  • göra första registreringen eller anmäla ägarbyte för ett fordon
  • avställa och påställa ett fordon
  • beställa registreringsskyltar eller registreringbevis

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Etjänst
  • Transportärenden i tjänsten Mina ärenden