suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rapportering av betalningsuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar rapportera statistiska uppgifter om betalningar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.