suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Prismeddelanden om läkemedelspreparat

Fullmaktsärende
företag
Läkemedel och apotek
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktgivarens vägnar skicka prismeddelanden om läkemedelspreparat.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Förmånsdatasystemet Kelmu