suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kommentera kommunalekonomiska uppgifter

Fullmaktsärende
företag
Kommunernas ekonomi
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa rapporterade kommunalekonomiska uppgifter och bifoga offentliga kommentarer till dem.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.