suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av uppgifter om personer som fått arbetsmarknadsstöd i 300 dagar

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade för fullmaktsgivarens räkning granska förteckningar över personer som fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Förmånsdatasystemet Kelmu