suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Godkännande av anbud på skogsvårdsarbete och virkeshandel

Fullmaktsärende
person och företag
Skogs-, vatten och mineralresurser
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade godkänna anbud på skogsvårdsarbete och virkeshandel på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.