suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Exportgarantier

Fullmaktsärende
företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar såväl ansöka om exportgarantier som sköta ärenden som hör samman med beviljade exportgarantier, som att göra exportdeklareringar eller ansöka om ändring i garantivillkoren.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.