suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Export- och importcertifikat för djur, livsmedel och djur- och växtbaserade produkter

Fullmaktsärende
företag
Naturresurser, djur och växter
Den som befullmäktigats med denna fullmakt kan för fullmaktsgivarens räkning lämna de uppgifter om levande djur, livsmedel, foder samt djur- och växtbaserade produkter som behövs för export- och importcertifikat.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.