suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Deklarera mervärdesskatteinformation för import till eller från Åland

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar deklarera och granska mervärdesskatteinformation vid import över Ålands skattegräns.