suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställning av uppgifter om äktenskapsförord

Fullmaktsärende
person och företag
Informationstjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa uppgifter om äktenskapsförord på fullmaktsgivarens vägnar.