suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställning av bouppteckningar

Fullmaktsärende
person och företag
Informationstjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa bouppteckningar på fullmaktsgivarens vägnar.