suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställning av adoptionsuppgifter

Fullmaktsärende
person och företag
Informationstjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa adoptionsuppgifter på fullmaktsgivarens vägnar.