suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställa utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret

Fullmaktsärende
person och företag
Informationstjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.