suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Begäran om fullgöranderapport

Fullmaktsärende
företag
Beskattning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade begära en fullgöranderapport på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.