suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om hållbarhetssystem

Fullmaktsärende
företag
Energiförsörjning
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om hållbarhetssystem och lämna rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Energimyndigheten eTjänst