suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om hållbarhetssystem

Fullmaktsärende
företag
Energiförsörjning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om hållbarhetssystem och lämna rapporten om uppfyllande av hållbarhetskriterierna.