suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om uppgifter om sjötjänstgöring

Fullmaktsärende
företag
Vattenfarkoster och fartyg
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla besättningens uppgifter om sjötjänstgöring.