suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt

Fullmaktsärende
person och företag
Beskattning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla tillfälliga flyttningar av skattefria, punktskattepliktiga produkter och om undantagstillstånd som gäller dessa.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.