suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om egenkontroll av fartyg och åtgärdade besiktningsbrister

Fullmaktsärende
person och företag
Transportmedel
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra en anmälan om egenkontroll över besiktning av ett fartyg samt anmäla brister som har konstaterats vid besiktningen som åtgärdade.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.