suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om egenkontroll av fartyg och åtgärdade besiktningsbrister

Fullmaktsärende
person och företag
Transportmedel
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra en anmälan om egenkontroll över besiktning av ett fartyg samt anmäla brister som har konstaterats vid besiktningen som åtgärdade.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Transportärenden i tjänsten Mina ärenden