suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Avtal, ansvar och tillstånd med anknytning till logistik

Logistik, i synnerhet transporter, är föremål för många slags avtal, ansvar och tillstånd. Det mest centrala avtalet är köpeavtalet, som styr upprättandet av övriga avtal. Om en vara skadas under transporten, ligger ansvaret för skadan i regel hos den aktör i transportkedjan i vars besittning varan fanns när den skadades. Förbered dig på transportskador med försäkringar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 26.3.2021