suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Logistik

Med logistiken styr och hanterar du företagets material-, informations- och penningflöden. Lagring och transport läggs ofta ut på entreprenad, dvs. företaget köper tjänsterna av andra företag med inriktning på dessa branscher. Ansvaret för en vara under transporten fördelas i enlighet med lagar, avtal och avtalsvillkor.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Logistikplanering

Logistik kräver omsorgsfull planering av ditt företag. Beakta logistikens olika delområden i planeringen.

Avtal, ansvar och tillstånd med anknytning till logistik

Logistik, i synnerhet transporter, är föremål för många slags avtal, ansvar och tillstånd.