suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Produktförpackningar och märkningar

Förpackningen är ofta lika viktig som själva produkten när det gäller marknadsföringen. Planera förpackningen omsorgsfullt så att den skyddar produkten och väcker kundernas intresse. Se också till att förpackningen är säker, kostnadseffektiv och miljövänlig. Inkludera all information som krävs på förpackningen, vid behov också CE-märkning.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 26.3.2021