suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kommersialisering av en produkt

När du kommersialiserar en produkt, planera till exempel sådant som gäller prissättning, kunder, säljfrämjande åtgärder och hur du skyddar produkten. Se till att inte bara produkterna utan även förpackningarna är attraktiva och uppfyller bestämmelserna. Skydda din produkt så tidigt som möjligt för att kunna välja att sälja eller licensiera rättigheterna till den. När du har kommersialiserat din produkt, kan du lansera den på marknaden.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Att kommersialisera och lansera en produkt

Genom kommersialisering gör du din produkt färdig för att lanseras på marknaden. Ta reda på hinder för kommersialisering och tänk ut ett bra namn för produkten.

Att sälja och licensiera produkträttigheter

Skydda din produkt så tidigt som möjligt för att kunna välja att sälja eller licensiera rättigheterna till den. Ingå alltid ett skriftligt avtal om försäljningen eller licensieringen.

Produktförpackningar och märkningar

Förpackningen är viktig när det gäller marknadsföringen. Se också till att förpackningen är säker, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Produktstrategi

Upprätta en produktstrategi för ditt företag, där du definierar produktsortimentet, produktgrupperna, produkternas tillgänglighet och prispolicyn.