suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vidareutveckla en produkt

Utveckla företagets produkt så att den blir ständigt bättre och mer lockande. Omarbeta din produkt särskilt då när du vill vidga din kundkrets eller lansera produkten på nya marknader. Anpassa din produkt till nya kunders vanor till exempel genom ny formgivning. Gör ändringar i din produkt också på basen av kundrespons.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 26.3.2021