suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Frivilliga företagarförsäkringar

Om du vill kan du komplettera de obligatoriska försäkringarna för din företagsverksamhet med frivilliga försäkringar. De ger ett så omfattande skydd som du önskar för din verksamhet. Olycksfallsförsäkring för företagare och egendoms-, avbrotts, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar är exempel på frivilliga försäkringar. Du kan själv välja i vilket försäkringsbolag du tar dessa försäkringar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 17.3.2021