suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Branschförsäkringar

Vissa branscher har särskilda obligatoriska försäkringar. Sådana är bland annat lagstadgade skadeförsäkringar som patientförsäkringar, miljöskadeförsäkringar och trafikförsäkringar. Du kan själv välja i vilket försäkringsbolag du tar dessa försäkringar.

Patientförsäkring

Ett företag som har verksamhet inom hälso- eller sjukvård ska teckna en patientförsäkring. Teckna en försäkring om ditt företag tillhandahåller t.ex. massage eller sjuktransporter.

En patientförsäkring ersätter personskador som orsakas en patient i samband med hälsovård eller sjukvård. Orsaken till personskadan kan vara t.ex. ett behandlingsfel, ett olycksfall eller ett fel på en utrustning.

Miljöskadeförsäkring

Om ditt företags verksamhet medför olägenheter för miljön eller om verksamheten förknippas med risker för miljöskador ska du teckna en miljöskadeförsäkring. Teckna en miljöskadeförsäkring om ditt företag har verksamhet t.ex. i gruvbranschen eller kemiindustrin.

Miljöskadeförsäkringen ersätter bl.a. personskador och skador på föremål samt kostnader för att bekämpa skador. Den är i allmänhet obligatorisk om företagets verksamhet förutsätter miljötillstånd.

Trafikförsäkring

Om ditt företag äger motorfordon eller släpvagnar som används i trafik ska en trafikförsäkring tecknas för varje fordon eller vagn. Teckna försäkringarna om företaget har verksamhet t.ex. inom persontransport eller godstransport.

Trafikförsäkringen ersätter skador som företagets fordon eller släpvagnar orsakar personer eller fordon och egendom som ägs av andra.

Mer information om lagstadgade försäkringar finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 31.1.2019