suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Välja företagsnamn

Företagets namn är en viktig del av företagets image. Ett bra namn beskriver ditt företag och uppfyller de krav som ställs i lagen. När du registrerar ditt företags namn i handelsregistret, får inget annat finländskt företag använda ett namn som kan förväxlas med det. Du kan ändra namnet på företaget senare, men en namnändring förutsätter ändringar även i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 12.4.2021