suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bifirma och parallellfirma

Ditt företag kan ha verksamhet i flera branscher eller på flera orter eller behöva en översättning av företagsnamnet till ett främmande språk. Du kan du använda en bifirma eller en parallellfirma.

Bifirma

Med hjälp av en bifirma kan ditt företag driva en del av affärsverksamheten under annat namn. Om ditt företag heter Karins blommor och verksamheten omfattar odling och försäljning av blommor samt skadedjursbekämpning, kan Karins skadedjursbekämpning anmälas som bifirma. Branschen för bifirman ska alltså ingå i huvudfirmanamnets bransch.

Du kan anmäla en bifirma för registrering också om företaget har ett verksamhetsställe på en annan ort. Ett café i Åbo som heter Åbo kaka kan ha bifirman Tammerfors kaka, om samma företag har ett café även i Tammerfors.

För en bifirma gäller i huvudsak samma anvisningar och samma bedömning av registrerbarheten som för företagsnamn i allmänhet. En bifirma ska emellertid inte innehålla beteckningen för bolagsformen, eftersom det inte handlar om ett separat företag.

Beslut om att låta registrera en bifirma tas – beroende på företagsformen – av dig, de ansvariga bolagsmännen eller aktiebolagets styrelse. Anmäl din bifirma till handelsregistret med etablerings- eller ändringsformuläret. En bifirma behöver inte införas i bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna.

Parallellfirma

Ditt företag kan också låta registrera parallellfirmor, som är firmanamnet översatt till andra språk. Namnen på olika språk ska motsvara varandra. Till exempel vore Paras blomsterhandel Ab:s parallellfirma på finska vara Paraisten kukkakauppa Oy.

För en parallellfirma gäller i huvudsak samma anvisningar och samma bedömning av registrerbarheten som för egentliga företagsnamn.

Om ditt företag har en parallellfirma ska den finnas i bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna. Anmäl parallellfirman till handelsregistret.


    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 5.12.2019